XXI Konferencja Branży Ochrony
OCHRONA OBIEKTÓW NIEPODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ OCHRONIE
Nowy termin
4-5 listopada 2021

XXI Konferencja Branży Ochrony odbędzie się w Hotelu WINDSOR ****
www.windsorhotel.pl

Kontakt

Polska Izba Ochrony
www.piooim.pl

e-mail: biuropio@piooim.pl

PIO