XXI Konferencja Branży Ochrony
OCHRONA OBIEKTÓW NIEPODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ OCHRONIE
Nowy termin
4-5 listopada 2021

Podczas trwającej dwa dni konferencji, członkowie Polskiej Izby Ochrony, zaproszeni eksperci i praktycy różnych obszarów związanych z bezpieczeństwem spotykają się, by wymieniać się doświadczeniami i poglądami, poszerzać wiedzę, zdobywać nowe umiejętności oraz nawiązywać nowe, perspektywiczne kontakty biznesowe. Każdej konferencji organizowanej przez Polską Izbę Ochrony towarzyszy dedykowany temat przewodni, a zagadnienia tematyczne poruszane są w ramach czterech platform:

 • wystąpienia prelegentów
 • debata moderowana z udziałem publiczności i zaproszonych gości
 • strefa wystawców z prezentacją najnowszych rozwiązań w branży ochrony
 • warsztaty prowadzone przez partnerów wydarzenia
Prelegenci

PRELEGENCI KONFERENCJI

Konferencja Branży Ochrony również to doskonałe miejsce, by nawiązać nowe kontakty biznesowe, zaczerpnąć inspiracji i zdobyć najbardziej aktualną wiedzę na temat branży, a także podyskutować o jej przyszłości. To także przestrzeń do pozyskania nowych klientów lub kontrahentów. Każdego roku staramy się zapewnić Partnerom wydarzenia bogate możliwości promocyjne i wizerunkowe. Dlatego też tworzymy ofertę, która wpisuje się w aktualne trendy marketingowe, korelujące z oczekiwaniami biznesowymi naszych wystawców. Nasza oferta jest zatem punktem wyjścia dla współpracy niosącej ze sobą obustronne korzyści. Jesteśmy otwarci na Państwa wszelkie sugestie i propozycje dotyczące form promocji indywidualnej wśród uczestników konferencji, jak i firm członkowskich Polskiej Izby Ochrony.

 • Partner Diamentowy
 • Partner Złoty
 • Partner Srebrny
 • Partner Brązowy
 • Patronat Honorowy
 • Patronat Merytoryczny
 • Patronat Medialny
Kontakt

Polska Izba Ochrony
www.piooim.pl

e-mail: biuropio@piooim.pl

PIO