XIX Konferencja Branży Ochrony
Bezpieczeństwo Biznesu
4-5 Kwietnia 2019 r.

Absolwent Wydziału Ekonomii Politycznej na Uniwersytecie we Freiburgu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu.

Od 01.12.1992 Prezes Federalnego Związku Niemieckich Firm Ochrony Osób i Mienia (BDSW), oraz Federalnego Stowarzyszenia Firm Konwojujących Wartości Pieniężne i Przedmioty Wartościowe (BDGW), oba z siedzibą w Bad Homburg.

Od kwietnia 2018 Przewodniczący Prezydium Federalnego Związku Niemieckich Firm Ochrony Osób i Mienia (BDSW).

Od 01.12.1992 Redaktor naczelny czasopisma DSD-Der Sicherheitsdienst, biuletynu związkowego BDSW oraz BDGW.

Członek m.in.:
• Rady Programowej targów security w Essen
• Zgromadzenia Przedstawicieli oraz Komisji Głównej Zrzeszenia Zawodowego Kadry Administracyjnej i Zarządczej
• Rady Programowej Studiów Magisterskich Zarządzanie Bezpieczeństwem na Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa (HWR) w Berlinie
• Rady Naukowej Studiów Zaocznych Zarządzanie Bezpieczeństwem na Wyższej Szkole Zawodowej Administracji w Altenholz koło Kilonii

Kontakt

Organizator Konferencji

Polska Izba Ochrony
www.piooim.pl

e-mail: biuropio@piooim.pl

tel: 696 719 615

XIX Konferencja Branży Ochrony odbędzie się
w dniach 4-5 kwietnia 2019 r. w Bronisławowie w
Hotelu Magellan www.hotelmagellan.pl