XXI Konferencja Branży Ochrony
OCHRONA OBIEKTÓW NIEPODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ OCHRONIE
Zmiana terminu

dr Rafał Batkowski

Inspektor Policji w stanie spoczynku – służba w latach 1993 – 2017. W tym okresie m.in.: Naczelnik Zarządu Operacji Antyterrorystycznych w Komendzie Głównej Policji (KGP), Zastępca Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, I Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji (2007 – 2012), Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji (2012 – 2013), Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji (2013 – 2016) oraz Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, Szef Krajowego Biura Interpolu i Członek Zarządu Europolu (2016 – 2017). Szef Straży Ochrony Lotniska i Pełnomocnik Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” ds. ochrony portu lotniczego Chopina w Warszawie w latach 2017-2018.

Ekspert ds. terroryzmu w ramach programu współpracy EU – MENA realizowanego przez CEPOL – Agencję UE ds. szkoleń organizacji policyjnych. Honorowy Prezes Stowarzyszenia Ekspertów Bezpieczeństwa RP. Ekspert SDirect24.org. Właściciel firmy RBS (Rafał Batkowski Strategie) i Doradca na potrzeby innych podmiotów.

Jest absolwentem Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji) Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów na Wydziale Prawa i Administracji UW, w zakresie problematyki przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie oraz studia III stopnia na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (2012) gdzie uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych (2013). Wykładowca akademicki, autor wielu publikacji z dziedziny bezpieczeństwa publicznego m.in. w odniesieniu do przeciwdziałania poważnym zagrożeniom, w tym terroryzmowi oraz lokalnego wymiaru bezpieczeństwa i współpracy Policji ze społeczeństwem

Kontakt

Polska Izba Ochrony
www.piooim.pl

e-mail: biuropio@piooim.pl

PIO

Zmiana terminu
W związku z pogarszającą się w Polsce sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem SARS-CoV-2, informujemy, że termin 21.Konferencji Branży Ochrony „Ochrona Obiektów Niepodlegających Obowiązkowej Ochronie” zostaje przesunięty. O nowym terminie wydarzenia poinformujemy wkrótce.