XIX Konferencja Branży Ochrony
Bezpieczeństwo Biznesu
4-5 Kwietnia 2019 r.

Sławomir Ozdyk, ur.19 lipca 1967 roku w Nakle nad Notecią w woj. kujawsko – pomorskim.

W Nakle ukończył szkołę podstawową nr. 3 i Liceum Ogólnokształcące [o profilu humanistycznym] im. Bolesława Krzywoustego.
Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej w latach 1986-1988 wyjechał w 1989 roku do Berlina Zachodniego, gdzie mieszka i pracuje do dnia dzisiejszego.
Współprowadzi firmę Observer Security Group – VIPs & Diplomats Services, zajmującą się doradztwem w kwestiach bezpieczeństwa oraz obsługą dyplomatyczną [safety management].
W związku z pracą zawodową ukończył w 2005 roku szkolenie z zakresu K gew WS 2W VZ, na FAA Bildungsgesellschaft mbH oraz w 2007, § 34a Abs. 1 Satz.3 Nr.3, Satz 4, Gewerbeordnung w IHK Berlin.
W Polsce na Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu w 2008 roku ukończył pedagogikę ze specjalnością Edukacja dla Bezpieczeństwa; w 2010 w Instytucie Politologii i Europeistyki Wydziału Humanistycznego US kurs w zakresie Bezpieczeństwa imprez masowych; w 2011 na Wydziale Humanistycznym US studia magisterskie na kierunku politologia ze specjalnością Bezpieczeństwo Państwa.
W latach 2011- 2015 odbył w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego studia doktoranckie. Temat pracy doktorskiej: Znaczenie polityczne symboliki organizacji neonazistowskich w Republice Federalnej Niemiec.
Dnia 16 listopada 2017 roku Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce.
Ponadto ukończył: kurs – kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej osób i mienia [podstawa prawna: Dz. U. z 2013 r. poz. 1688; § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych [Dz. U. z 2017 r. poz. 1632], szkolenie w zakresie wykonywania zadań kierownika do spraw bezpieczeństwa, według załącznika nr 1 do rozporządzenia Rady 16 Ministrów z dnia 30.08.2011 w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne [Dz. U. nr 183, poz. 1087] oraz szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa, według programu określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16.12.2013 roku [Dz. U. 2013, poz. 1638],
Zainteresowania: Sztuka wojny Sun Tzu i jej zastosowanie w ochronie osobistej; historia służb specjalnych, wywiadu i kontrwywiadu na świecie oraz europejskie ekstremizmy (prawicowy, lewicowy, islamski).

Kontakt

Organizator Konferencji

Polska Izba Ochrony
www.piooim.pl

e-mail: biuropio@piooim.pl

tel: 696 719 615

XIX Konferencja Branży Ochrony odbędzie się
w dniach 4-5 kwietnia 2019 r. w Bronisławowie w
Hotelu Magellan www.hotelmagellan.pl