XX Konferencja Branży Ochrony
Bezpieczeństwo Przyszłości
17-18 Października 2019 r

Aplikant adwokacki, specjalizuje się w dziedzinie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, a także prawa i postępowania i cywilnego. Należy do zespołu Departamentu Wsparcia Biznesu.

Wspiera klientów w szerokim zakresie związanym z zatrudnianiem pracowników. Przygotowuje dokumenty nawiązujące i rozwiązujące stosunki pracy, opracowuje strategię zatrudnienia, opiniuje i przygotowuje dokumenty wewnątrzzakładowe. Obsługuje kompleksowo procesy związane z zatrudnieniem cudzoziemców oraz delegowaniem pracowników za granicę.

Bierze udział w licznych postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy (odwołania od wypowiedzenia stosunku pracy, roszczenia o wynagrodzenia, procesy związane z dyskryminacją czy mobbingiem), ubezpieczeń społecznych i prawa cywilnego. Reprezentuje interesy klientów w zakresie dochodzenia należności lub wykonania umów przez kontrahentów, a także dotyczące ochrony dóbr osobistych. Posiada doświadczenie w licznych sprawach tzw. „polisolokatowych”.

Na co dzień obsługuje firmy z branży: Automotive, Produkcja, Budownictwo, Przemysł, Ochrona osób i mienia, Leasing, w tym pracodawców zatrudniających ponad setkę pracowników.

Kontakt

Organizator Konferencji

Polska Izba Ochrony
www.piooim.pl

e-mail: biuropio@piooim.pl

tel: 696 719 615

XX Konferencja Branży Ochrony odbędzie się
w dniach 17-18 Października 2019 r. w Bronisławowie w
Hotelu Magellan www.hotelmagellan.pl