XX Konferencja Branży Ochrony
Bezpieczeństwo Przyszłości
17-18 Października 2019 r

Jako Szef Obrony Cywilnej Kraju, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do Spraw Zarządzania w Sytuacjach Kryzysowych zajmował się najważniejszymi kwestiami bezpieczeństwa państwa. Absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, ekspert Departamentu Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Państwa Najwyższej Izby Kontroli, specjalizował się w kontroli policji, służb specjalnych i wojska. Niekwestionowany autorytet w zakresie zarządzania kryzysowego, twórca podstaw systemu zarządzania kryzysowego w Polsce. Organizator i Szef Urzędu Zarządzania Kryzysowego. Inicjował i koordynował liczne międzynarodowe akcje wsparcia humanitarnego po katastrofach naturalnych między innymi dla Hondurasu, Ukrainy zakarpackiej i Turcji. Kierowane przez niego struktury przygotowały i zrealizowały największą w powojennej historii Polski akcję pomocy humanitarnej dla ludności dotkniętej skutkami wojny na Bałkanach. Dzięki tym działaniom schronienie na terenie Polski znalazło ponad tysiąc ofiar konfliktu, a na Bałkany wysłano wiele konwojów z pomocą. Mariusz Furmanek był także polskim koordynatorem licznych ćwiczeń zarządzania kryzysowego NATO i Unii Europejskiej – CMX I CRISEX.

Obecnie prowadzi działalność doradczą w zakresie bezpieczeństwa i przejrzystości procedur – Instytut Zarządzania Ryzykiem.

Kontakt

Organizator Konferencji

Polska Izba Ochrony
www.piooim.pl

e-mail: biuropio@piooim.pl

tel: 696 719 615

XX Konferencja Branży Ochrony odbędzie się
w dniach 17-18 Października 2019 r. w Bronisławowie w
Hotelu Magellan www.hotelmagellan.pl