XXI Konferencja Branży Ochrony
OCHRONA OBIEKTÓW NIEPODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ OCHRONIE
Zmiana terminu

mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach – ekspert w obszarze antyterroryzmu oraz bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej.

Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej Safety Project oraz pomysłodawca i organizator międzynarodowego kongresu bezpieczeństwa antyterrorystycznego SAFE PLACE.

Wykładowca w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidulanego Apeiron w Krakowie i na Uniwersytecie Wrocławskim. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej imienia generała Tadeusza Kościuszki oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień naukowy doktora nauk o bezpieczeństwie uzyskał w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, broniąc z wyróżnieniem rozprawę doktorską na temat ograniczania skutków zamachów terrorystycznych w budynkach użyteczności publicznej.

Zdobył doświadczenie zawodowe w jednostkach wojsk aeromobilnych oraz terenowych i specjalnych Żandarmerii Wojskowej.

Ukończył szereg kursów i szkoleń, w tym kurs specjalistyczny dla oficerów policji sił powietrznych w USA oraz kurs dla dowódców operacji policyjnych i negocjatorów policyjnych.

Wykonywał zadania negocjatora w Żandarmerii Wojskowej oraz kierował działaniami prewencyjnymi podczas zabezpieczeń uroczystości i przedsięwzięć wojskowych.

Zainteresowania badawcze koncentruje wokół problematyki antyterroryzmu, negocjacji policyjnych, prawnych oraz instytucjonalnych wymiarów bezpieczeństwa narodowego. Autor szeregu monografii i artykułów naukowych z tego obszaru.

Posiada aktualne wpisy na listy kwalifikowanych pracowników ochrony oraz zabezpieczenia technicznego. Ekspert zewnętrzny w grupie zadaniowej MSWiA w zakresie bezpieczeństwa AT IK w latach 2017–2018.

Kontakt

Polska Izba Ochrony
www.piooim.pl

e-mail: biuropio@piooim.pl

PIO

Zmiana terminu
W związku z pogarszającą się w Polsce sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem SARS-CoV-2, informujemy, że termin 21.Konferencji Branży Ochrony „Ochrona Obiektów Niepodlegających Obowiązkowej Ochronie” zostaje przesunięty. O nowym terminie wydarzenia poinformujemy wkrótce.