Podamy już wkrótce
Dziękujemy za Waszą obecność!
Termin oraz temat nastepnej konferencji
Podamy już wkrótce
Strona główna

 

24. Konferencja Branży Ochrony odbędzie się 28 i 29 września br. w Hotelu Windsor, w Jachrance koło Warszawy.
Po raz kolejny kilkuset uczestników reprezentujących branże ochrony, ekspertów z dziedziny security, instytucji bezpieczeństwa, przedsiębiorców z sektora ochrony i zabezpieczeń, spotkają się w Jachrance, by omówić: „Potencjał i Rola Sektora Prywatnego w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego.”

Podczas tego spotkania odbędą się prezentacje, panele eksperckie, prezentacje produktowe oraz networking. Dzięki współpracy z Partnerami Polskiej Izby Ochrony będą Państwo mogli poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą najnowszych rozwiązań bezpieczeństwa samorządów lokalnych.
Polska Izba Ochrony (PIO) jako wiodąca organizacja przedsiębiorców w sektorze bezpieczeństwa, zrzesza około 180 firm współpracujących z podmiotami prywatnymi i publicznymi, w tym samorządem terytorialnym, w realizacji zadań ochronnych w Rzeczypospolitej Polskiej. Mamy przekonanie, że lokalny poziom bezpieczeństwa – gmina, miasto, powiat i metropolie to kluczowe obszary aktywności administracji, przede wszystkim samorządowej oraz Policji, służb i straży podejmujących codzienny wysiłek zmierzający do ograniczania zagrożeń dla mieszkańców, zapobiegania kryzysom i właściwego reagowania w przypadku identyfikacji niebezpieczeństw.

Zarówno obowiązujący porządek prawny, jak i oczekiwania obywateli wskazują na niezwykłą wagę aktywności, które mogą być realizowane w dobie czyhających zagrożeń. Zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, przerwy w dostawie niezbędnych usług i mediów, czy zagrożenia dla życia i zdrowia, szczególnie w masowej skali mogą poważnie wpływać na bezpieczeństwo w wymiarze państwowym. Szczególnie teraz, gdy obserwujemy wojnę za naszą wschodnią granicą i hybrydowe działania wrogich państw przeciwko Polsce powinniśmy, w możliwie najszerszym gronie samorządowców i ekspertów, rozmawiać o strategii i praktyce postępowania wzmacniających narodowe bezpieczeństwo.
Konferencja jest adresowana, przede wszystkim, do przedstawicieli władz, ośrodków bezpieczeństwa a także przedstawicieli komórek/jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w sektorze prywatnym.

Podczas tego spotkania chcemy pokazać potencjał branży ochrony i zaprezentować jej znaczący wpływ dla krajowego bezpieczeństwa. Podstawowymi obszarami zagadnieniowymi omawianymi podczas 24. Konferencji PIO będą, m.in.:
-Technologie dla narodowego bezpieczeństwa — dostępność usług ochronnych (monitorowanie obiektów, ochrona fizyczna, systemy bezpieczeństwa);
-Współpraca z mieszkańcami i partycypacja społeczna w tworzeniu bezpiecznych przestrzeni;
-Bezpieczeństwo społeczności — partnerstwo sektorów prywatnego i publicznego;
-Jak organizować cyberbezpieczeństwo?;
-Potencjał branży ochrony dla bezpieczeństwa narodowego. Perspektywy i szanse dla Branży Ochrony.

Współorganizator
• Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Partnerem Honorowym będzie:
• Securex

Partnerami Merytorycznymi naszej konferencji będą:
• Stowarzyszenie Polskich Specjalistów Bombowych
• Safety Project sp. z o.o.
• APEIRON
• Kancelaria Prawna RK Legal

Wsparcie merytoryczne zapewnia:
• Centrum Prewencji Terrorystycznej, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Partnerami Medialnymi:
• Security Magazine
• A&S Polska
• Security Ops

Dlaczego warto również wziąć udział w Konferencji?

● nowe kontakty biznesowe
● udział w konferencji, debacie i prezentacjach
● udział w aukcji charytatywnej i wsparcie szczytnych celów statutowych FUNDACJI OCHRONA I POMOC
●świetna zabawa i wykwintne menu podczas wieczornego bankietu z atrakcjami – niespodziankami
●…chwile relaksu po konferencji i bankiecie w strefie SPA hotelu Windsor.

Wspieramy potrzebujących i działamy w myśl Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. W ramach Fundacji Pomocy Pracownikom Ochrony i Ich Rodzinom OCHRONA I POMOC, powołanej przez Polską Izbę Ochrony, realizujemy cele poprzez objęcie realną i szeroką opieką najbardziej potrzebujących pracowników ochrony i ich rodziny, wdowy i sieroty po pracownikach ochrony, którzy zginęli podczas służby. Pomagamy także ofiarom wypadków poszkodowanym podczas wykonywania zadań ochrony.


Prelegenci

Podczas trwającej dwa dni konferencji, członkowie Polskiej Izby Ochrony, zaproszeni eksperci i praktycy wielu obszarów związanych z bezpieczeństwem, spotykają się, by wymieniać się doświadczeniami i poglądami, poszerzać wiedzę, zdobywać nowe umiejętności oraz nawiązywać nowe, perspektywiczne kontakty biznesowe. Każdej konferencji organizowanej przez Polską Izbę Ochrony towarzyszy dedykowany temat przewodni, a zagadnienia tematyczne poruszane są w ramach trzech platform:

● wystąpienia prelegentów

● panele dyskusyjne

● strefa wystawców z prezentacją najnowszych rozwiązań w branży ochrony

 

PRELEGENCI KONFERENCJI
PRELEGENCI - PARTNERZY
Partnerzy

Konferencja Branży Ochrony to doskonałe miejsce, by zaczerpnąć inspiracji i zdobyć aktualną wiedzę na temat branży, a także podyskutować o jej
przyszłości. To także przestrzeń biznesowa, dzięki której zyskać można nowych klientów lub kontrahentów. Co roku dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Partnerom wydarzenia bogate możliwości promocyjne i wizerunkowe. Dlatego też tworzymy taką ofertę, która pozwala wpisać się w aktualne trendy marketingowe i komunikacyjne. Idziemy za głosem potrzeb biznesowych naszych Partnerów i jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa sugestie i propozycje dotyczące formy promocji indywidualnej wśród uczestników konferencji, jak i firm członkowskich Polskiej Izby Ochrony.

  • Partner Platynowy
  • Partner Złoty
  • Partner Srebrny
  • Partner Brązowy
  • Współorganizator
  • Patronat Honorowy, Merytoryczny, Wsparcie Merytoryczne
  • Patronat Medialny
Informacje organizacyjne

Zapraszamy do zapoznania się z ważnymi informacjami organizacyjnymi związanymi z Konferencją. Dowiedz się więcej

 

XXI Konferencja Branży Ochrony odbędzie się
w dniach 4-5 Listopada 2021 r. w
Hotel WINDSOR ****
Jachranka 75 k. Warszawy
www.windsorhotel.pl

Kontakt

Polska Izba Ochrony
www.piooim.pl

e-mail: biuropio@piooim.pl

ul. Wspólna 56, 00-684 Warszawa

tel. stacjonarny: (+48) 22 635 28 29

tel. komórkowy: (+48) 696 719 615

NIP: 5261678459

KRS: 0000101909