Dziękujemy za udział w konferencji!
Data następnego wydarzenia, pojawi się już niebawem
Strona główna

 

23. Konferencja Branży Ochrony odbędzie się 6 i 7 października br. w Hotelu Windsor, Jachrance koło Warszawy. Po raz kolejny kilkuset uczestników reprezentujących branże ochrony, ekspertów z dziedziny security, instytucji bezpieczeństwa, przedsiębiorców z sektora ochrony i zabezpieczeń, a także reprezentanci samorządów lokalnych spotkają się w Jachrance, by omówić: „Rolę samorządu w zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnego”.

Podczas tego spotkania odbędą się prezentacje, panele eksperckie, prezentacje produktowe oraz networking. Dzięki współpracy z Partnerami Polskiej Izby Ochrony będą Państwo mogli poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą najnowszych rozwiązań bezpieczeństwa samorządów lokalnych.

Polska Izba Ochrony (PIO) jako wiodąca organizacja przedsiębiorców w sektorze bezpieczeństwa, zrzesza około 180 firm współpracujących z podmiotami prywatnymi i publicznymi, w tym samorządem terytorialnym, w realizacji zadań ochronnych w Rzeczypospolitej Polskiej. Mamy przekonanie, że lokalny poziom bezpieczeństwa – gmina, miasto, powiat i metropolie to kluczowe obszary aktywności administracji, przede wszystkim samorządowej oraz Policji, służb i straży podejmujących codzienny wysiłek zmierzający do ograniczania zagrożeń dla mieszkańców, zapobiegania kryzysom i właściwego reagowania w przypadku identyfikacji niebezpieczeństw.

Zarówno obowiązujący porządek prawny, jak i oczekiwania obywateli wskazują na niezwykłą wagę aktywności, które mogą być realizowane w lokalnym wymiarze. Zakłócenia dostaw niezbędnych usług mieszkańcom, czy zagrożenia dla ich życia i zdrowia, szczególnie w masowej skali mogą poważnie wpływać na bezpieczeństwo także w wymiarze regionalnym i państwowym. Szczególnie teraz, gdy obserwujemy wojnę za naszą wschodnią granicą i hybrydowe działania wrogich państw przeciwko Polsce powinniśmy, w możliwie najszerszym gronie samorządowców i ekspertów, rozmawiać
o strategii i praktyce postępowania wzmacniających lokalne bezpieczeństwo.

Konferencja jest adresowana, przede wszystkim, do władz miast, gmin, powiatów i urzędów marszałkowskich oraz przedstawicieli komórek/jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w tych podmiotach.

Podczas tego spotkania chcemy pokazać potencjał branży ochrony i zaprezentować jej znaczący wpływ dla miejskiego bezpieczeństwa. Podstawowymi obszarami zagadnieniowymi omawianymi podczas 23. Konferencji PIO będą, m.in.:
– Technologie dla miejskiego bezpieczeństwa — dostępnośćusług ochronnych (monitorowanie obiektów, ochrona fizyczna, systemy bezpieczeństwa);
– Współpraca z mieszkańcami i partycypacja społeczna w tworzeniu bezpiecznych przestrzeni;
– Bezpieczeństwo lokalnych społeczności — partnerstwo sektorów prywatnego i publicznego;
– Jak organizować cyberbezpieczeństwo w lokalnym wymiarze?
– Potencjał branży ochrony dla bezpieczeństwa samorządów. Perspektywy dla Branży Ochrony oraz Ośrodków Samorządowych.

Poniżej przedstawiamy naszych Prelegentów Honorowych, którzy uświetnią naszą konferencję swoimi wystąpieniami:

• Pan Jacek Jaśkowiak – Prezydent Miasta Poznania, laureat nagrody dla najlepszego włodarza dużego miasta w 2021 r., opowie o „Zarządzaniu Metropolią – wizja nowoczesnego, przyjaznego i bezpiecznego miasta”

• Pan Generał Waldemar Skrzypczak — generał broni, Dowódca Wojsk Lądowych RP w latach 2006-2009 – którego prelekcja dotyczyć będzie „Oblicza współczesnych konfliktów zbrojnych. Roli i zadań samorządów terytorialnych w warunkach zagrożenia wojną”.

• Pan Andrzej Nowakowski — Prezydent Miasta Płocka

Partnerami Honorowymi i Merytorycznymi naszej konferencji będą:

• Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza
• Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej
• Local Trends
• Securex
• Stowarzyszenie Polskich Specjalistów Bombowych
• Safety Project Jarosław Stelmach
• RBS Rafał Batkowski Strategie

Dlaczego warto również wziąć udział w Konferencji?

● nowe kontakty biznesowe
● udział w konferencji, debacie i prezentacjach
● udział w aukcji charytatywnej i wsparcie szczytnych celów statutowych FUNDACJI OCHRONA I POMOC
●świetna zabawa i wykwintne menu podczas wieczornego bankietu z atrakcjami – niespodziankami
●…chwile relaksu po konferencji i bankiecie w strefie SPA hotelu Windsor.

Wspieramy potrzebujących i działamy w myśl Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. W ramach Fundacji Pomocy Pracownikom Ochrony i Ich Rodzinom OCHRONA I POMOC, powołanej przez Polską Izbę Ochrony, realizujemy cele poprzez objęcie realną i szeroką opieką najbardziej potrzebujących pracowników ochrony i ich rodziny, wdowy i sieroty po pracownikach ochrony, którzy zginęli podczas służby. Pomagamy także ofiarom wypadków poszkodowanym podczas wykonywania zadań ochrony.

Prelegenci

Podczas trwającej dwa dni konferencji, członkowie Polskiej Izby Ochrony, zaproszeni eksperci i praktycy wielu obszarów związanych z bezpieczeństwem, spotykają się, by wymieniać się doświadczeniami i poglądami, poszerzać wiedzę, zdobywać nowe umiejętności oraz nawiązywać nowe, perspektywiczne kontakty biznesowe. Każdej konferencji organizowanej przez Polską Izbę Ochrony towarzyszy dedykowany temat przewodni, a zagadnienia tematyczne poruszane są w ramach trzech platform:

● wystąpienia prelegentów

● panele dyskusyjne

● strefa wystawców z prezentacją najnowszych rozwiązań w branży ochrony

 

PRELEGENCI KONFERENCJI
PRELEGENCI - PARTNERZY
Partnerzy

Konferencja Branży Ochrony to doskonałe miejsce, by zaczerpnąć inspiracji i zdobyć aktualną wiedzę na temat branży, a także podyskutować o jej
przyszłości. To także przestrzeń biznesowa, dzięki której zyskać można nowych klientów lub kontrahentów. Co roku dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Partnerom wydarzenia bogate możliwości promocyjne i wizerunkowe. Dlatego też tworzymy taką ofertę, która pozwala wpisać się w aktualne trendy marketingowe i komunikacyjne. Idziemy za głosem potrzeb biznesowych naszych Partnerów i jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa sugestie i propozycje dotyczące formy promocji indywidualnej wśród uczestników konferencji, jak i firm członkowskich Polskiej Izby Ochrony.

  • Partner Platynowy
  • Partner Złoty
  • Partner Srebrny
  • Partner Brązowy
  • Patronat Honorowy
  • Patronat Merytoryczny
  • Patronat Medialny
Informacje organizacyjne

Zapraszamy do zapoznania się z ważnymi informacjami organizacyjnymi związanymi z Konferencją. Dowiedz się więcej

 

XXI Konferencja Branży Ochrony odbędzie się
w dniach 4-5 Listopada 2021 r. w
Hotel WINDSOR ****
Jachranka 75 k. Warszawy
www.windsorhotel.pl

Kontakt

Polska Izba Ochrony
www.piooim.pl

e-mail: biuropio@piooim.pl

ul. Wspólna 56, 00-684 Warszawa

tel. stacjonarny: (+48) 22 635 28 29

tel. komórkowy: (+48) 696 719 615

NIP: 5261678459

KRS: 0000101909