Dziękujemy za Waszą obecność!
Termin oraz temat nastepnej konferencji

Adw. Klaudia Wasiak

Od wielu lat wspiera przedsiębiorców w kwestiach korporacyjnych i kontraktowych m.in. w zakresie naruszeń kontraktowych, opiniowania umów oraz zabezpieczenia należytego ich wykonania. Pomaga klientom w wyborze odpowiedniej formy prawnej dla ich działalności gospodarczej, a także przy zakładaniu nowych podmiotów gospodarczych. Przygotowuje procedury i regulaminy wewnętrzne, które organizują funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i ich organów. Specjalizuje się w audytach działań organów spółek i stowarzyszeń, bierze udział w analizach due dilligance przedsiębiorstw. Reprezentuje spółki w sporach ze wspólnikami i członkami zarządu. Posiada doświadczenie w sporach sądowych z zakresu osobistej odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki oraz odpowiedzialności członków władz spółki za szkody wobec spółki. Z sukcesem prowadziła sprawy gospodarcze odszkodowawcze, pomagając klientom w uzyskaniu nawet milionowych odszkodowań związanych z poniesionymi szkodami w toku działalności gospodarczej. Jest członkiem interdyscyplinarnego zespołu ds. sygnalistów, powołanego przez kancelarię RK Legal.

Kontakt

Polska Izba Ochrony
www.piooim.pl

e-mail: biuropio@piooim.pl

ul. Wspólna 56, 00-684 Warszawa

tel. stacjonarny: (+48) 22 635 28 29

tel. komórkowy: (+48) 696 719 615

NIP: 5261678459

KRS: 0000101909