„Rola samorządu w zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnego”
6-7 października, Hotel Windsor, Jachranka koło Warszawy.

Artur Hołubiczko

Pracuje jako komendant Straży Miejskiej w Częstochowie od początku jej działalności czyli od 1991 roku.
Od ok. 20 lat pełni funkcje Prefekta (przewodniczącego) Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Związku Miast Polskich.
Angażuje się w działania na rzecz straży miejskich i gminnych oraz samorządu terytorialnego.

Kontakt

Polska Izba Ochrony
www.piooim.pl

e-mail: biuropio@piooim.pl

ul. Wspólna 56, 00-684 Warszawa

tel. stacjonarny: (+48) 22 635 28 29

tel. komórkowy: (+48) 696 719 615

NIP: 5261678459

KRS: 0000101909