„Rola samorządu w zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnego”
6-7 października, Hotel Windsor, Jachranka koło Warszawy.

Bartosz Dominiak

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne). Ukończył studia podyplomowe z zakresu prognozowania, planowania strategicznego i foresight’u (Collegium Civitas) oraz z zakresu prawa ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju (Uczelnia łazarskiego). Ukończył również studia Executive Master of Business Administration (EMBA).
Przez wiele lat pracował w instytucjach publicznych centralnych i samorządowych. W latach 2006-2010 był radnym m.st. Warszawy. Od grudnia 2018 r. jest zastępcą burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z rekomendacji lokalnego stowarzyszenia Otwarty Ursynów. Odpowiada m.in. za utrzymanie terenów zieleni, zasoby lokalowe, współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami oraz współpracę z Biurem Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego.
W 2015 r. powołał do życia projekt Smart City Blog. Konsultant i ekspert ds. zrównoważonego rozwoju miast. Prowadził zajęcia ze studentami w ramach przedmiotów obejmujących tematykę rozwoju inteligentnych miast oraz zarządzania kryzysowego. Mówca, moderator i uczestnik paneli dyskusyjnych podczas licznych konferencji branżowych z obszaru rozwoju współczesnych miast.

Kontakt

Polska Izba Ochrony
www.piooim.pl

e-mail: biuropio@piooim.pl

ul. Wspólna 56, 00-684 Warszawa

tel. stacjonarny: (+48) 22 635 28 29

tel. komórkowy: (+48) 696 719 615

NIP: 5261678459

KRS: 0000101909