Dziękujemy za Waszą obecność!
Termin oraz temat nastepnej konferencji

 

prof. dr hab. Bernard Wiśniewski, Dyrektor AWSB

Profesor zwyczajny nauk społecznych. Dyrektor Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa wewnętrznego, zarządzania kryzysowego oraz obronności. Autor i współautor wielu prac wydanych w Polsce oraz kilkunastu innych krajach.

Członek rad i kolegiów redakcyjnych kilku czasopism naukowych wydawanych w Polsce i Ukrainie oraz współredaktor serii wydawniczej „Mittel- und Osteuropa in der Europäischen Integration” wydawanej w Hamburgu. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie oraz  Rady Naukowej Instytutu Publicznego Prawa Gospodarczego Hochschule für Öffentliche Verwaltung und Finanzen w Ludwigsburgu.

Kontakt

Polska Izba Ochrony
www.piooim.pl

e-mail: biuropio@piooim.pl

ul. Wspólna 56, 00-684 Warszawa

tel. stacjonarny: (+48) 22 635 28 29

tel. komórkowy: (+48) 696 719 615

NIP: 5261678459

KRS: 0000101909