Dziękujemy za Waszą obecność!
Termin oraz temat nastepnej konferencji


Dr hab. Andrzej Czupryński, prof. AWSB: jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz zastepcą dyrektora Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie. W przeszłości praco-wał na stanowiskach naukowo-dydaktycznych w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Wszechnicy Polskiej w Warszawie, Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Główne obszary zainteresowania badawczego i dydaktycznego: metodologia badań bezpieczeństwa, teoria bezpieczeństwa, studia nad pokojem i konfliktami zbrojnymi, sztuka wojenna.

Kontakt

Polska Izba Ochrony
www.piooim.pl

e-mail: biuropio@piooim.pl

ul. Wspólna 56, 00-684 Warszawa

tel. stacjonarny: (+48) 22 635 28 29

tel. komórkowy: (+48) 696 719 615

NIP: 5261678459

KRS: 0000101909