„Rola samorządu w zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnego”
6-7 października, Hotel Windsor, Jachranka koło Warszawy.

dr Krzysztof Malesa, członek zarządu, dyrektor ds. strategii bezpieczeństwa w Microsoft Polska

Krzysztof Malesa – ekspert w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej oraz odporności. W latach 2010-2021 pracował w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Był m. in. szefem polskiej delegacji w Komitecie Planowania Cywilnego NATO oraz krajowym delegatem w grupie roboczej przygotowującej Dyrektywę Unii Europejskiej w sprawie odporności podmiotów krytycznych (CER).
Krzysztof Malesa jest absolwentem studiów bałtystycznych w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego i Bałtystyki na Unwersitecie Warszawskim, na którym uzyskał też stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Jest tłumaczem przysięgłym języka litewskiego.
W zarządzie polskiego oddziału Microsoft pełni funkcję dyrektora ds. strategii bezpieczeństwa (National Security Officer).

Kontakt

Polska Izba Ochrony
www.piooim.pl

e-mail: biuropio@piooim.pl

ul. Wspólna 56, 00-684 Warszawa

tel. stacjonarny: (+48) 22 635 28 29

tel. komórkowy: (+48) 696 719 615

NIP: 5261678459

KRS: 0000101909