„Rola samorządu w zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnego”
6-7 października, Hotel Windsor, Jachranka koło Warszawy.

dr Natalia Moch

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Adiunkt na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, zastępca dyrektora ds. naukowych w Instytucie Bezpieczeństwa i Obronności. Badania naukowe i dydaktyczne koncentrują się na zagadnieniach związanych z systemem bezpieczeństwa narodowego, zarządzaniem kryzysowym, współczesnymi warunkami bezpieczeństwa oraz inteligentnym miastem. Autorka lub współautorka kilku monografii naukowych oraz kilkudziesięciu rozdziałów w monografiach i artykułów naukowych. Jest recenzentem naukowym w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Kontakt

Polska Izba Ochrony
www.piooim.pl

e-mail: biuropio@piooim.pl

ul. Wspólna 56, 00-684 Warszawa

tel. stacjonarny: (+48) 22 635 28 29

tel. komórkowy: (+48) 696 719 615

NIP: 5261678459

KRS: 0000101909