Dziękujemy za Waszą obecność!
Termin oraz temat nastepnej konferencji

dr Rafał Batkowski

Inspektor Policji – w okresie służby (1993 – 2017) m.in.: Naczelnik Zarządu Operacji Antyterrorystycznych w Komendzie Głównej Policji (KGP), Zastępca Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji oraz Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, Szef Krajowego Biura Interpolu i Członek Zarządu Europolu.

Obecnie: Pełnomocnik Zarządu Polskiej Izby Ochrony ds. bezpieczeństwa obszarów zurbanizowanych; Ekspert CEPOL, PROSPERES oraz Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego; Honorowy Prezes Stowarzyszenia Ekspertów Bezpieczeństwa RP. Wiceprezes Warszawskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”. Właściciel firmy doradczej RBS (Rafał Batkowski Strategie).

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Obrony Narodowej. Wykładowca akademicki, autor wielu publikacji z dziedziny bezpieczeństwa publicznego m.in. w odniesieniu do przeciwdziałania poważnym zagrożeniom, w tym terroryzmowi oraz lokalnego, miejskiego wymiaru bezpieczeństwa i współpracy Policji ze społeczeństwem.

 

Kontakt

Polska Izba Ochrony
www.piooim.pl

e-mail: biuropio@piooim.pl

ul. Wspólna 56, 00-684 Warszawa

tel. stacjonarny: (+48) 22 635 28 29

tel. komórkowy: (+48) 696 719 615

NIP: 5261678459

KRS: 0000101909