Dziękujemy za Waszą obecność!
Termin oraz temat nastepnej konferencji

insp. Piotr Kulesza 

Rozpoczął służbę w Policji dnia 1 czerwca 1992 r.

Do 2018 r. był związany z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie. W latach 2006 – 2018 pełnił służbę na stanowisku Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Krakowie.

Od 2018 r. pełni służbę na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji.

Kontakt

Polska Izba Ochrony
www.piooim.pl

e-mail: biuropio@piooim.pl

ul. Wspólna 56, 00-684 Warszawa

tel. stacjonarny: (+48) 22 635 28 29

tel. komórkowy: (+48) 696 719 615

NIP: 5261678459

KRS: 0000101909