Dziękujemy za Waszą obecność!
Termin oraz temat nastepnej konferencji

mgr inż. Jarosław Jaźwiński – DFE Security sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Warszawskiej – dyplom magister inżynier. Absolwent studiów podyplomowych na Wojskowej Akademii Technicznej dyplom na kierunku „Bezpieczeństwo Lokalne i Zarządzanie Kryzysowe”.

Specjalista i praktyk w dziedzinie zabezpieczeń technicznych i antyterrorystycznych. Rzeczoznawca Polskiej Izby Ochrony  i  Polskiego Związku Pracodawców Ochrona o specjalizacji systemy zabezpieczeń antyterrorystycznych  przed atakiem pojazdem mechanicznym użytym jako narzędziem zamachu.

Prelegent na konferencjach i kongresach naukowych z zakresu systemów zabezpieczeń.  CEO w firmie DFE Security Sp. z o.o. działającej na rynku polskim od ponad 20 lat w zakresie sprzedaży i serwisu zabezpieczeń technicznych.

Współautor publikacji  książki: „Ochrona antyterrorystyczna obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury krytycznej przed atakami z wykorzystaniem pojazdów mechanicznych” Wydawnictwa ABW (Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego)
„Terroryzm – studia, analizy, prewencja (T-SAP)” 2023, Numer 3: Data publikacji : 13 marca 2023,

Współautor publikacji  książki : „Zabezpieczenia Techniczne w Bezpieczeństwie Antyterrorystycznym Budynków Użyteczności Publicznej” J. Stelmach, P. Szczuka, M. Kożuszek, (red.), Wrocław 2021

 

Kontakt

Polska Izba Ochrony
www.piooim.pl

e-mail: biuropio@piooim.pl

ul. Wspólna 56, 00-684 Warszawa

tel. stacjonarny: (+48) 22 635 28 29

tel. komórkowy: (+48) 696 719 615

NIP: 5261678459

KRS: 0000101909