„Rola samorządu w zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnego”
6-7 października, Hotel Windsor, Jachranka koło Warszawy.

mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach – ekspert w obszarze antyterroryzmu oraz bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej. 

Prezes Zarządu firmy Safety Project sp. z o.o., zajmującej się audytami i szkoleniami z obszaru bezpieczeństwa w tym antyterrorystycznego. Pomysłodawca i organizator międzynarodowego kongresu bezpieczeństwa antyterrorystycznego SAFE PLACE.

Dziekan Dolnośląskiego Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w WSBPiI Apeiron w Krakowie, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego oraz programu ERASMUS. 

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej imienia generała Tadeusza Kościuszki oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

 Stopień naukowy doktora nauk o bezpieczeństwie obronił w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, broniąc z wyróżnieniem rozprawę doktorską na temat ograniczania skutków zamachów terrorystycznych w budynkach użyteczności publicznej. 

Zdobył doświadczenie zawodowe w jednostkach wojsk aeromobilnych oraz terenowych i specjalnych Żandarmerii Wojskowej. Ukończył szereg kursów i szkoleń, w tym kurs specjalistyczny dla oficerów policji sił powietrznych w USA, kurs dla dowódców operacji policyjnych i negocjatorów policyjnych oraz kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

Wykonywał zadania negocjatora w Żandarmerii Wojskowej oraz kierował działaniami prewencyjnymi podczas zabezpieczeń uroczystości i przedsięwzięć wojskowych. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół problematyki antyterroryzmu, negocjacji policyjnych, prawnych oraz instytucjonalnych wymiarów bezpieczeństwa narodowego. 

Autor szeregu monografii i artykułów naukowych z tego obszaru. Ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Posiada aktualne wpisy na listy kwalifikowanych pracowników ochrony oraz zabezpieczenia technicznego. 

Ekspert zewnętrzny w grupie zadaniowej MSWiA w zakresie bezpieczeństwa AT IK w latach 2017–2018. Rzeczoznawca Polskiej Izby Ochrony. Ekspert w Radzie Interesariuszy na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Kontakt

Polska Izba Ochrony
www.piooim.pl

e-mail: biuropio@piooim.pl

ul. Wspólna 56, 00-684 Warszawa

tel. stacjonarny: (+48) 22 635 28 29

tel. komórkowy: (+48) 696 719 615

NIP: 5261678459

KRS: 0000101909