Dziękujemy za Waszą obecność!
Termin oraz temat nastepnej konferencji

Marcin Pyclik

Prezes Zarządu Polska Izba Ochrony, właściciel i Prezes Zarządu GRUPY OCHRONY KONWÓJ. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej – studia podyplomowe ochrona osób i mienia w Warszawie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Wydziału Finansów i Bankowości. Od niemal 30 lat czynnie związany z ochroną osób i mienia zarówno jako zarządzający jak również bezpośrednio dowodzący dużymi operacjami ochronnymi, zabezpieczeniem imprez masowych oraz ochroną osób. Uczestnik licznych kursów, szkoleń i konferencji, w tym międzynarodowych, z zakresu ochrony obiektów użyteczności publicznej, antyterroryzmu i ochrony biznesu.

Od 16 lat zasiada w zarządzie Polskiej Izby Ochrony, a od 2017 roku pełni funkcje Prezesa PIO. Jest członkiem Stałej Grupy Eksperckiej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych.

Członek International Bodyguard Association oraz Stowarzyszenia Polskich Specjalistów Bombowych. W 2011 roku uzyskał tytuł rzeczoznawcy Polskiej Izby Ochrony z zakresu ochrony osób, mienia i zarządzania bezpieczeństwem. Ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy, sternik motorowodny. Posiada uprawnienia prowadzącego strzelania.

Kontakt

Polska Izba Ochrony
www.piooim.pl

e-mail: biuropio@piooim.pl

ul. Wspólna 56, 00-684 Warszawa

tel. stacjonarny: (+48) 22 635 28 29

tel. komórkowy: (+48) 696 719 615

NIP: 5261678459

KRS: 0000101909