„Rola samorządu w zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnego”
6-7 października, Hotel Windsor, Jachranka koło Warszawy.

ppłk rez. dr inż. Tomasz Białek

Emerytowany oficer wojskowych jednostek specjalnych, Biura Ochrony Rządu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Były dowódca pododdziałów specjalnych, dyrektor Zarządu Profilaktyki Ochronnej i Bezpieczeństwa Wewnętrznego BOR oraz Departamentu Ochrony CBA. Realizował zadania wysokiego ryzyka w kraju i za granicą. Był członkiem Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych, członkiem zespołów eksperckich w pracach nad Ustawą antyterrorystyczną, Ustawą o użyciu broni i środków przymusu bezpośredniego, Ustawą o ochronie informacji niejawnych. Reprezentował Polskę w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Służb Ochronnych. Po zakończeniu służby związany zawodowo m. in. z PGE Systemy oraz z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Ukończył studia w zakresu zarządzania, politologii, bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego oraz dyplomacji w Polsce, USA i Izraelu. Członek Rady Naukowej Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas i wykładowca.

Ekspert z zakresu systemów bezpieczeństwa i audytor, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa informacji oraz osób i obiektów o podwyższonym poziomie zagrożenia. Wykładowca akademicki specjalizujący się w socjologii bezpieczeństwa. Trener zespołów zajmujących się bezpieczeństwem osób, obiektów i informacji. Rzeczoznawca Polskiej Izby Ochrony.

 

Kontakt

Polska Izba Ochrony
www.piooim.pl

e-mail: biuropio@piooim.pl

ul. Wspólna 56, 00-684 Warszawa

tel. stacjonarny: (+48) 22 635 28 29

tel. komórkowy: (+48) 696 719 615

NIP: 5261678459

KRS: 0000101909