„Rola samorządu w zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnego”
6-7 października, Hotel Windsor, Jachranka koło Warszawy.

Ppłk. rez. Leszek T. Artemiuk

Dypl. specjalista neutralizacji I.E.D.

W latach 1979 -1998 NJW MSW, Główny specjalista ds. zabezpieczenia
p. bombowego: Sejmu, Senatu, Prezydenta, Premiera , Ambasad, itp.

W latach 1991-1992 Jednostka Specjalna „GROM”, spec. neutr. I.E.D. – operator.

1995- 1997r Członek zespołu specjalnego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych ds. zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu.

Od 1991r , członek rzeczywisty „International Association of Bomb Technicians and Investigators”, – ID:427493.

Od 1994r , Prezes i Prezes Honorowy „Stowarzyszenia Polskich Specjalistów Bombowych”.

Autor badań z zakresu metod neutralizacji bomb typu I.E.D., opracowań i wdrożeń z zakresu prewencji przeciw bombowej, prognozowania zniszczeń po wybuchu i koncepcji zabezpieczenia obiektów przed terrorystycznymi zamachami bombowymi.

Kontakt

Polska Izba Ochrony
www.piooim.pl

e-mail: biuropio@piooim.pl

ul. Wspólna 56, 00-684 Warszawa

tel. stacjonarny: (+48) 22 635 28 29

tel. komórkowy: (+48) 696 719 615

NIP: 5261678459

KRS: 0000101909