Dziękujemy za Waszą obecność!
Termin oraz temat nastepnej konferencji

Adw. Rafał Wyziński

Partner kancelarii RK Legal. Koordynuje prace Departamentu Wsparcia Biznesu. Odpowiada za prowadzenie procesów sądowych, a także obsługę prawną spółek i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pomagając głównie w kwestiach związanych z zatrudnieniem. Specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym materialnym i procesowym. Doświadczenie procesowe zdobył prowadząc postępowania sądowe ze szczególnym uwzględnieniem postępowań dotyczących kwestii pracowniczych i spraw cywilnych odszkodowawczych. Był członkiem zespołów procesowych, w których doprowadzono do ugody lub wygranej w postaci zasądzenia bądź oddalenia powództwa, w kilkudziesięciu sprawach. Wiele z nich dotyczyło kwestii roszczeń pracowniczych, żądania ustalenia istnienia stosunku pracy, naruszania zakazu konkurencji, kwestii odszkodowawczych. W ramach prowadzonej praktyki prawa pracy niejednokrotnie mierzył się z tematami trudnymi i niekonwencjonalnymi, np. kwestią mobbingu pracowniczego – wymagającymi nie tylko wiedzy merytorycznej, ale także szeroko pojętych tzw. kompetencji miękkich, takich jak: inteligencja emocjonalna, umiejętność́ budowania zaufania, łatwość prowadzenia negocjacji i mediacji.

Więcej na: www.rklegal.pl

 

Kontakt

Polska Izba Ochrony
www.piooim.pl

e-mail: biuropio@piooim.pl

ul. Wspólna 56, 00-684 Warszawa

tel. stacjonarny: (+48) 22 635 28 29

tel. komórkowy: (+48) 696 719 615

NIP: 5261678459

KRS: 0000101909