Dziękujemy za Waszą obecność!
Termin oraz temat nastepnej konferencji

Tomasz Żórawski

Prezes Zarządu i dyrektor Centrum Szkoleniowego Służb Ochrony DELTA Sp. z o.o. Założyciel ogólnopolskiej sieci szkół DELTA oraz dyrektor, instruktor i wykładowca Policealnej Szkoły Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia – Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA” we Włocławku.
Absolwent Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogika. Ukończone m.in. studia podyplomowe w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku w zakresie zarządzania oświatą i kulturą, studia podyplomowe w zakresie psychologii biznesu ukończone z certyfikatem Franklin University w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.
Instruktor strzelectwa sportowego i bojowego, egzaminator państwowy w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia, rzeczoznawca Polskiej Izby Ochrony, kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej (leg. osoby dopuszczonej do posiadania broni), członek International Bodyguard Association (srebrna tarcza IBA). Organizator kilkuset szkoleń i kursów (w tym obozów specjalistycznych) w zakresie ochrony osób i mienia oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa na terenie kraju. Autor książek, skryptów i publikacji o tematyce ochrony osób i mienia. Zawodowo rozwija i doskonali warsztat metodyczny prowadzenia podstawowych oraz specjalistycznych szkoleń strzeleckich, jak i również taktyki ochrony VIP w oparciu o zdobyte doświadczenie praktyczne.

Kontakt

Polska Izba Ochrony
www.piooim.pl

e-mail: biuropio@piooim.pl

ul. Wspólna 56, 00-684 Warszawa

tel. stacjonarny: (+48) 22 635 28 29

tel. komórkowy: (+48) 696 719 615

NIP: 5261678459

KRS: 0000101909